Komunikacja samochodowa

Komunikacja

Agencja Celna reprezentuje interesy swoich klientów przed organami celnymi innych państw. W skład usług jakie świadczy wchodzi wnoszenie o uzyskanie....

logistyka, przewozy, spedycja

Odprawa w agencji celnej

2013-10-09 | Malwina Z.

Agencja Celna reprezentuje interesy swoich klientów przed organami celnymi innych państw. W skład usług jakie świadczy wchodzi wnoszenie o uzyskanie pozwoleń w imieniu klientów jak i doradztwo celne, wystawianie świadectw pochodzenia, wnoszenie wniosków jak i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez Organy Celne, uzyskiwanie potwierdzeń w wywozie, wypełnianie karnetów TIR, ATA, dopuszczenie do obrotu, procedura uproszczona polegająca między innymi na dokonywaniu odprawy celnej z ograniczonym udziałem strony administracji celnej, jak i na maksymalnym skróceniu czasu trwania konkretnej odprawy, procedura eksportowa, czyli wprowadzenie towarów krajowych poza wspólnotowy obszar celny, i procedura tranzytu, czyli przemieszczanie towarów z jednego miejsca do drugiego, znajdującego się na polskim obszarze celnym. Agenci celni posiadają wszelką wiedzę i kompetencje, aby przygotowywać dokumenty niezbędne do odprawy celnej, badać towarów i pobierać ich próbki przed dokonaniem zgłoszenia celnego, dokonywać zgłoszenia celnego, składać zabezpieczenie majątkowe, uiszczać należności celne, podejmować towary po dokonaniu odprawy oraz prowadzić magazyn celny.

Importer za pośrednictwem agencji celnej ma obowiązek uiścić należności celno-podatkowe, czyli cło – opłata związana z przemieszczaniem towarów przez granicę celną, VAT – podatek od wartości dodanej, pobierany na każdym etapie obrotu towarem lub usługą oraz akcyzę – podatek pośredni nakładany na wybrane towary konsumpcyjne, np. napoje alkoholowe, wyroby  tytoniowe, paliwa, samochody czy też broń. Natomiast obowiązują zwolnienia w imporcie obejmujące cło i podatek od wartości dodanych. Pierwszy przypadek dotyczy towarów o wartości nie przekraczające 150 euro za przesyłkę, wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. W drugim przypadku zwolnienia dotyczą towaru umieszczonego w przesyłce wysłanej z państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy będącego na terytorium kraju, w sytuacji,  gdy łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza 22 euro. Zarówno zwolnienie od cła jak i podatku nie obejmuje napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych.

Artykuły wg słów kluczowych: