Komunikacja samochodowa

Komunikacja listopad 2012

Komunikacja autobusowa w Polsce. Historia, ciekawostki, tabor autobusowy, transport osób...

listopad 2012

Na drodze

Na drodze

Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem organizacji ruchu tymczasowego i docelowego na okres usuwania usterek wodociągowych, energetycznych oraz prac drogowych. Spółka to producent znaków drogowych z wieloletnią tradycją. Do zadań firmy należy właściwe zabezpieczenie remontowanego terenu, oznakowanie drogowe, zapewnienie bezpieczeństwa biernego użytkownikom dróg jak i ekipie remontującej. Przedsiębiorstwo świadczy montaż i wykonawstwo różnorodnych znaków i tablic drogowych, instalacje punktowych elementów odblaskowych, instaluje sygnalizatory świetlne a także...

Wiecej podobnych:

Transport towarów

Transport towarów

Proces dystrybucji i magazynowania w kompanii Raben jest wnikliwie administrowany. Skomplikowany system zarządzania magazynowymi zapasami pozwala na: przechowywanie towaru na paletach oraz przygotowywanie wysyłek, szczegółowe raportowanie do Partnerów, dynamiczne zarządzanie stanem magazynowym, wydawanie towarów zgodnie z zasadami FIFO, BBD, PROD albo według innych wytycznych uzgodnionych indywidualnie z Kontrahentem, elektroniczną wymianę danych z Kontrahentami (połączenia EDI), dzięki której możliwy jest proces transmisji informacji w czasie realnym, usługi transportowe...

Wiecej podobnych: